Ett anspråkslöst förslag

Den nittonde september i år förändrades Sverige radikalt. Men vid närmare eftertanke är denna förändring inte särskilt förvånande om man ser till hur Sveriges utveckling de senaste åren sett ut med finanskriser, invandring och utbredd arbetslöshet.

Den stora andelen av befolkningen som i dagsläget är utan arbete och i behov av samhällets stöd för sitt uppehälle och sin eventuella vård är en klar belastning för oss skattebetalare. 

En skrämmande stor del av vårt lands befolkning står inte ens till arbetsmarknadens förfogande. Det har här talats om niqab-bärande muslimska kvinnor som en särskilt belastande faktor, men dessa är en relativt liten grupp i jämförelse med det riktiga problemet, den samhällsbörda som fått knapra på vår välfärdskaka utan att någon någonsin vågat höja rösten och säga Stop! Nu är det nog! Ni har kostat oss för mycket alldeles för länge utan att ge något tillbaka!

Men nu, sedan Sverigedemokraterna tagit plats i riksdagen, har debattklimatet förändrats och frågor som tidigare varit tabu plockas upp i ljuset och tillåts äntligen fullt utrymme i media och ett seriöst övervägande i den rikspolitiska maktens korridorer.

Vi skyr inte längre tunga ämnen. Vi räds inte längre att tala om svåra frågor. Frågeställningar som tidigare jämställts med nazism har idag fått politisk validitet och vi kan föra en seriös diskussion om de grupper i samhället som i nuläget ”kostar mer än de smakar”.

Ja, jag talar förstås om barnen, och då i synnerhet arbetarklassbarnen. Denna samhällsgrupp som belastar oss på såväl individuell som nationell nivå. Först i och med de begynnande årens ständiga barnavårdsbesök. Därpå följande de unga förskolårens improduktiva ”lekande”. Och slutligen grundskolårens tendenser till våld och skadegörelse.

Det finns även sannolika skäl att anta att en stor del av dessa barn i livet efter skolan kommer att fortsätta belasta vårt samhälle på ett eller annat vis. Endast ett fåtal individer från bättre bemedlade familjer kommer i vuxen ålder att bidra till den fria marknadens ekonomiska tillväxt och Svea rikes profit.

Så, hur gör vi då för att vända denna tunga börda till en ekonomiskt bärande faktor? Finns det någon marknad där vi kunde tjäna vinning på dessa belastningar och till och med få dem att bidra till att nära oss samhällsnyttiga och ekonomiskt gynnsamma innevånare?

 Ja. Självfallet finns det det. Det förslag jag här kommer att framföra har behövt invänta just denna tid, en tid då debattklimatet öppnat upp för de tankesätt som tidigare varit tabu och skambelagda att äntligen få föras fram i ljuset.

Detta är ett anspråkslöst förslag som vid undersökning ur otaliga synvinklar befinns vattentätt och förträffligt på alla sätt och vis.

Ett nyfött barn väger i snitt 3.6 kilo. Efter sitt första levnadsår har dess vikt uppgått till ca 10 kilo.

Som ni ser här:

 

… är lår och svålparti fortfarande mycket hulliga och köttrika och den seghet som hos äldre kroppar kan fördärva smaken är fortfarande långt fram i tiden.

På en fri marknad skulle barnköttet kunna säljas till sant exklusiva priser och locka konsumenter från samhällets bättre bemedlade skikt att spendera förbehållslöst för att unna sig ”det där lilla extra”. Babyköttet kommer med största sannolikhet att ta plats i restaurangvärlden som en världskänd delikatess i likhet med pâté de fois gras eller Japans kobe beef.

Matturismen till Sverige skulle öka explosivt och jag föreställer mig en plötsligt lavinartad tillväxt av lyxrestauranger som kommer att locka globetrotters från när och fjärran till vårt lilla land i norr. Alla kommer att vilja pröva denna exklusiva råvaras smaksensationer och detta främjar förstås även andra branscher då lyxkonsumenter tenderar att spendera vitt och brett kring sig. Vi kommer att se hur Sveriges BNP höjs och många nya arbetstillfällen kommer naturligtvis att bli en följd av introducerandet av denna nya vara.

En ung moder som tidigare kanske haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kommer nu att kunna bli huvudproducent av en globalt eftertraktad produkt. Hon har nu alltså alla förutsättningar för att bli sin egen lyckas smed, genom eget företagande som producent och säljare av denna exklusiva handelsvara. Om man även tar tillvara på skinnet, garvar detta väl efter hantverkets alla regler, kan detta användas till framställande av exempelvis damhandskar eller väskor. Såsom krokodilskinnet sedan lång tid tillbaka värderats av modeeliten kan nu babyskinnet komma att betraktas som det mest exklusiva och eftertraktade materialet.

Jag vill avslutningsvis poängtera att jag inte lagt fram detta förslag för egen vinnings skull eller på grund av någon sorts antipatier gentemot denna samhällsgrupp. Personligen har jag ju inget emot barn som individer. De kan ofta vara trevliga när man möter dem på tu man hand. 

Men att förneka att de faktiskt är en kostnad och en stor belastning för Sverige idag vore rent ut sagt farligt för det välfärdssamhälle som vi Svenskar byggt upp i vårt anletes svett.  Vidare kan jag meddela att jag är vegetarian sedan födseln, så själva köttet som produkt är inget som lockar mig personligen.

Nej, detta förslag har alltså inget med mig personligen att göra utan är e-n-b-a-r-t en möjlig lösning på den ekonomiska obalans som råder idag, då Sveriges befolkning helt enkelt kostar mer än vad vi som nation har råd med.

Jag föreslår att vi börjar ta hand om de skattebetalare som faktiskt arbetar hårt. De gör sitt bästa för att bidra till Sveriges ekonomiska tillväxt bara för att, som det ser ut idag, se sina hårt förvärvade slantar försvinna i den ständigt växande barnomsorgens hungriga munnar.

Låt oss istället mätta de munnar som gjort sig förtjänta av födan.

Med de bästa av avsikter, er förtroligen

Frida Ulvegren

inspirerad av Jonathan Swifts ”A modest proposal” från 1729.

Advertisements

6 thoughts on “Ett anspråkslöst förslag

 1. Så vida dit förslag inte påverkar andar länder och folk rent moraliskt och därmed kanske utgör att export och import inte kommer funka lika bra och därmed kommer det försvinna jobb. Sen för att inte tala om motståndarna till det som skulle kunna tänkas ta till olika medel för att förhindra det här så som terrorism för att uppnå sina mål att ändra tillbaka det som det var tidigare, även att det bryter mot mänskliga rättigheter som är grunden för demokratiska samhällen och för att dom ska funka bra, visst du behöver inte följa alla punkter av dom mänskliga rättigheterna för att ha en fungerande demokrati men av det du föreslår skulle dom allra mest grundläggande punkterna kränkas och därmed skulle du skapa något som inte var i närheten av en demokrati. När demokratin avskaffas som den kommer göra kommer landet stängas mer och mer antagligen skulle de komma att bli en aristokrati där en extrem liten grupp människor lever på resten och profiterar på dom så länge det går tills hela skiten brakar samman

  • Hej Tor!

   Jag är tacksam för din analys av hur genomdrivandet av ett sådant förslag skulle kunna påverka vårt land.

   Du tar upp mänskliga rättigheter som en av grundstenarna för en demokrati, jag vill då bara lite försynt påpeka att man på de gamla grekernas tid (då demokratin som form och begrepp uppstod) hade ett samhälle som bestod av slavar, kvinnor och fria män.
   Då man talade om demokrati menade man att alla fria män hade lika mycket att säga till om vad gällde beslutsfattande. Detta inkluderade alltså inte slavarna och kvinnorna.
   Demokrati, i sin ursprungsform, avser med andra ord en utvald elit som tar beslut över landets övriga befolkning. Vad du i din kommentar kallar för en aristokrati var alltså demokratins första och ursprungliga uttryck.

   Ja, det var lite historia och ord-analys…
   Nu vidare till min avsikt när jag skrev denna version av Ett anspråkslöst förslag:

   Bloggposten som du läst här ovan är ett satiriskt inlägg om hur inhumant vi svenskar börjat resonera kring svaga och utsatta i samhället.
   Det politiska klimatet har blivit allt mer tillåtande vad gäller att rucka på (för mig) självklara grundvärderingar så som medmänsklighet, vänlighet, öppenhet och en ickedömande inställning till varandra.

   Texten avser dra denna inhumana vind som svept över Europa till sin yttersta spets och tala lika kallt om spädbarn som vi idag gör om exempelvis flyktingar/invandrare/bidragstagare.

   Jag ville gå in i det tankesätt som jag föreställer mig ligger till grund för att man väljer att lägga sin röst på SD i riksdagsvalet. Genom att lägga fram ett absurdt förslag som nästan alla skulle finna vidrigt i sammanhanget ville jag visa på absurditeten i detta inhumana tankesätt.

   Kanske måste man vara lite inläst på ursprungstexten av Jonathan Swift för att hänga med på att det var ironiskt menat, så för tydlighetens skull är det bäst att som författarinna här bekänna färg och poängtera att det inte var tjejen i bloggen som hade skrivit brevet.

   Det var bara en roll hon gick in i för att göra sin röst hörd på ett nytt sätt.

   För Sverige i friden! Öppna alla gränser! Imagine there’s no countrys! And no religion too!
   Imagine all the people
   living life in peace.

   Imagine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s