2 thoughts on “Hora-Madonna komplex

    • 26 sider Bella, 26 sider med en massa göttigt madonnahorakomplex! 😀
      Du förresten, fatta att vi kommer bo i samma hus i höst! Fatta!!! Så jievvla bäst!!! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s